Szkolenie:

Rola agregatorów na rynku energii w Polsce

14

KWI

14

KWI

  • 50 dostępnych miejsc

Szczegóły szkolenia

W polskim porządku prawnym przyjęto przepisy dotyczące kolejnych obszarów rynku energii związanych z prosumentami. Początkowo była mowa o obywatelskich społecznościach energetycznych. Ostatecznie w ustawie OZE nie ma mowy o społecznościach energetycznych, ale jest mowa o prosumencie zbiorowym oraz prosumencie wirtualnym, które są przykładami obywatelskich społeczności energetycznych. Nowy segment związany z rynkiem prosumentów z powodzeniem mogą zagospodarować niezależni agregatorzy m.in. .mogą odkupić nadmiarową energię, zmagazynować ją (podobnie jak w systemie opustów) pomóc ją sprzedać, zwiększyć autokonsumpcję, lub "wypożyczyć" miejsce w prosumenckich magazynach energii. Istnieje jednak sporo modeli biznesowych dla agregatorów i nie wszystkie dotyczą prosumentów. Agregatorzy też uczestniczą w aktywnym wsparciu zarządzania systemem energetycznym poprzez prognozowanie produkcji elektrowni OZE z którymi mają podpisane umowy i właściwą reakcję, gdy potrzebne są zmiany w zużyciu lub produkcji energii. Mówiąc krótko, pomagają ustabilizować sieć, przewidując i reagując na zmiany. Jak w rzeczywistości wygląda obecnie rynek agregatorów w Polsce i jaka będzie ich rola w związku rozwojem prosumeryzmu i z dekarbonizacją rynku energii? Postaramy się Wam odpowiedzieć podczas workshopu on-line, na który Państwa zapraszamy!

Szczegółowy opis

ZAKRES SZKOLENIA:

•    Zagadnienia ogólne
-    Kim jest agregator?
-    Jakie są oczekiwania ustawodawcy i regulatora wobec agregatorów?
-    Czy agregator różni się od spółki obrotu oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie i jeśli tak, to czym?
-    Jakie warunki należy spełnić, by zostać i utrzymać rolę agregatora?
-    Dyskusja/pytania uczestników
•    Energetyka prosumencka
-    Na czym polega mechanizm prosumenta wirtualnego?
-    Na czym polega mechanizm prosumenta zbiorowego?
-    Jaka jest różnica pomiędzy prosumentem wirtualnym a zbiorowym?
-    Jak rola agregatora prosumenckiego wpływa na kompetencje spółki obrotu, podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie i sprzedawcy energii?
-    Jakie modele biznesowe agregatorzy chcą oferować swoim klientom?
-    Dyskusja/pytania uczestników
•    Energetyka wielkoskalowa
-    Jaką wartość dodaną agregatorzy wnoszą do rynku energii?
-    Jaką wartość dodaną oferują agregatorzy hybrydowym instalacjom OZE?
-    W kontekście reformy Rynku Bilansującego: Jak powinni ze sobą współpracować Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oraz Dostawca Usług Bilansujących?
-    Jak potencjał agregatorów może zostać wykorzystany w rynku usług regulacji częstotliwości zapowiadanym przez PSE?
-    Dyskusja/pytania uczestników

Zaproszeni Prelegaci: 

- Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

- Urząd Regulacji Energetyki
- Albireo Energy
- AGL Australia
- Grupa Enco 
- Next Kraftwerke
- Enspirion
- Lerta Energy
- Enel X

Materiały ze szkolenia

Dostępne po szkoleniu

Inne szkolenia