2021-08-13

Farmy PV będą mogły stanąć nad kopalinami - Ministerstwo Klimatu i Środowisko zapowiada nowelizację prawa górniczego i geologicznego

Jak poinformował Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju w rozmowie z Polską Agencją Prasową, jednym z kierunków jaki wyznacza Polityka Surowcowa Państwa (PSP), jest wzmocnienie prawnej ochrony złóż kopalin w Polsce.

Wyjaśnił, że nowe przepisy pozwolą zabezpieczyć złoża w taki sposób, aby – o ile jest to możliwe – nie były trwale zabudowane i zurbanizowane. Jak zaznaczył, równocześnie mają zostać uwolnione tereny, na których eksploatacja nie jest prowadzona, planowana, bądź na razie nie jest planowana. – Dzięki takiemu rozwiązaniu z jednej strony zabezpieczymy złoże, a po drugie będziemy rozwijać potencjał odnawialnych źródeł energii – stwierdził.

Wątek OZE w Polityce Surowcowej

Na początku lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji projekt Polityki Surowcowej Państwa. Głównym celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców. W ramach założonych działań dotyczących ochrony złóż w projekcie PSP wskazano, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego realizowanego poprzez ochronę złóż kopalin, potrzebę rozwoju samorządów terytorialnych, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym należy określić nowe formy oraz sposoby ochrony złóż kopalin. Według autorów dokumentu, cel ten można osiągnąć poprzez wyłączenie w szczególnych przypadkach ograniczenia zagospodarowania powierzchni nieruchomości znajdujących się ponad złożem w celach usytuowania instalacji OZE. Wspomniane wyłączenie, mogłoby nastąpić w przypadku braku określenia przewidywanego terminu wydobycia danego złoża lub planowany termin wydobycia nie stanowiłby przeszkód dla umieszczenia instalacji OZE.

Czytamy w Polityce Surowcowej Państwa, że działania takie pozwolą zagospodarować obszary znajdujące się ponad złożem na cele inne niż mieszkaniowe wykluczając tym samym niekorzystne skutki związane z ewentualnym podjęciem działań wydobywczych. Montaż instalacji OZE, które ze względów technicznych są użytkowane w ograniczonym okresie czasu mogą stanowić formę czasowego zabezpieczenia złóż przed postępującym ze sporą dynamiką rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Fotowoltaika w Polsce wrzuciła szósty bieg

Według danych PSE czerwiec 2021 roku zakończył się dla sektora fotowoltaiki w Polsce mocą zainstalowaną na poziomie 5232 MW. Dla porównania kwiecień z mocą zainstalowaną sięgającą poziomu 4,7 GW. Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy moc zainstalowana w tym segmencie energetyki wzrosła o 542 MW. W większości polskie moce fotowoltaiczne stanowi energetyka prosumencka, na którą składa się ponad 600 tys. prosumentów. Przyrost farm fotowoltaicznych spodziewany jest w tym roku oraz w kolejnych latach, gdyż będą sukcesywnie oddawane do użytku projekty, które wygrały aukcje OZE.

 

źródło: https://globenergia.pl/farmy-pv-beda-mogly-stanac-nad-kopalinami/