2021-05-04

First Solar i Nel Hydrogen Electrolyser AS początkowo opracują zintegrowany system sterowania elektrownią i system SCADA, w ramach szerszego planu budowy zintegrowanych elektrowni fotowoltaicznych/wodorowych.

First Solar i Nel Hydrogen Electrolyser AS, oddział Nel ASA,ogłosiły plany rozwoju zintegrowanych elektrowni fotowoltaicznych/ wodorowych.

Firmy będą początkowo współpracować w celu opracowania zintegrowanego systemu kontroli i kontroli nadzoru nad danymi (SCADA). Rozwój tej architektury sieci ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia optymalizacji projektów hybrydowych fotowoltaiczno-elektrolizerowych, co skutkuje niskimi całkowitymi kosztami wodoru i energii elektrycznej.

Następnie obie firmy zbadają sposoby optymalizacji i integracji technologii w całym zakładzie produkcji energii słonecznej i wodoru. W oświadczeniach firmy podkreśliły chęć dostarczenia najniższego całkowitego kosztu energii słonecznej do wodoru. Obaj zauważyli również, że niskoemisyjna produkcja modułów kadmu-tellurydów first Solar była znacząca dla utrzymania niskiej emisji.

Ponieważ partnerstwo ma tak niedawno charakter, nie ujawniły jeszcze konkretnych harmonogramów projektów.

źródło: First Solar, Nel to develop integrated PV-hydrogen power plants – pv magazine International (pv-magazine.com)