2021-10-07

Jubileusz PIME - 5 lat działalności stowarzyszenia i Obchody Światowego Dnia Magazynowania Energii i Elektromobilności

7 października świętujemy Jubileusz PIME, 5 lat dziłalności stowarzyszenia oraz Obchody Światowego Dnia Magazynowania Energii i Elektromobilności.

To jedyne w kraju święto branży magazynowania energii w tym sposobność spotkania się z wyjątkowymi ludźmi z kręgu biznesowego i naukowego z obszaru nowych technologii.

Podczas obchodów odbędzie się :

- prezentacja pt. "Ciepłownia przyszłości oraz elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym - nowe kierunki rozwoju", którą przedstawi wiceprezes zarządu Rafako Innovation - Mariusz Twardawy

- prezentacja Arkadiusza Marata, prezesa Elmech - ASE "Magazyny energii – Elmech-ASE. Inteligentne zarządzanie energią".

oraz debata "Czy krajowy system elektroenergetyczny w Polsce może opierać się na rozproszonych źródłach wytwórczych i magazynach energii?"