2021-06-21

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce zmienić komunikowane wcześniej założenia trzeciej edycji programu Mój Prąd. Dotacje będzie można pozyskać tylko na domowe instalacje fotowoltaiczne.

Dotacje z Mojego Prądu 3.0 tylko na fotowoltaikę, magazyny energii poczekają

Po tym, jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt regulacji mających zakończyć system opustów i zakładających wprowadzenie nowego mechanizmu rozliczeń prosumentów od 2022 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce zmienić komunikowane wcześniej założenia trzeciej edycji programu Mój Prąd. Dotacje będzie można pozyskać tylko na domowe instalacje fotowoltaiczne. Sygnalizowane wcześniej dotacje na dodatkowe domowe urządzenia energetyczne zostaną przeniesione do czwartej edycji Mojego Prądu.

Wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował, że dotacje z trzeciej edycji Mojego Prądu, która ma się rozpocząć już 1 lipca, będzie można wykorzystać nie tylko na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych – jak było to w dwóch pierwszych edycjach Mojego Prądu realizowanych do grudnia 2020 r. – ale także na urządzenia pozwalające zwiększyć poziom autokonsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej z fotowoltaiki – w tym przypadku NFOŚiGW wymieniał ładowarki do samochodów elektrycznych, magazyny ciepła i chłodu, a także inteligentne systemy zarządzania energią w budynku.

Teraz, jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez prezesa NFOŚiGW prof. Macieja Chorowskiego, przedmiot dotacji w trzeciej edycji Mojego Prądu zostanie niezmieniony w porównaniu do poprzednich edycji, a Fundusz pracuje już równolegle nad kolejną edycją programu, Mój Prąd 4.0, dopasowaną do zmian w zasadach rozliczeń prosumentów ogłoszonych przez resort klimatu. Czwarta edycja programu jest planowana na 2022 rok.

Zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu zmiany w przepisach zakładają, że prosumenci uruchamiający instalacje od 2022 r. będą już korzystać z innego systemu rozliczeń w postaci sprzedaży niewykorzystanych nadwyżek energii do sieci po średniej cenie z rynku hurtowego – jednocześnie tracąc prawo do skorzystania z „wirtualnego magazynu energii”, jakim dla prosumentów objętych opustami jest sieć.

Do tych zmian dostosowane mają zostać planowane programy NFOŚGW nastawione na autokonsumpcję energii, w tym kolejna edycja programu Mój Prąd.

źródło i dalsza część artykułu: https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105691/dotacje-z-mojego-pradu-30-tylko-na-fotowoltaike-magazyny-energii-poczekaja