2021-08-25

PIME i Klaster “Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” podpisały porozumienie o współpracy

PIME i Luxtorpeda zawarły porozumienie o współpracy  w zakresie realizacji celów w tym budowania współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników. W ramach współpracy zamierzają wspierać się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług, wspólnie wspierać rozwoj podmiotów tworzących organizacje, a także wymieniać się wiedzą i doświadczeniami między podmiotami tworzącymi organizacje.Wspólnym celem jest stworzenie sieci i modeli współpracy pomiędzy uczestnikami w celu wykorzystania ich potencjału przy realizacji projektów i zadań.