2021-10-14

PIME podpisało Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Stowarzyszenie PIME podpisało dziś Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Porozumienie ma na celu wypracowanie opłacalnych modeli produkcji, magazynowania i dostaw wodoru. Zakłada, że w 2030 r. moc polskich elektrolizerów do produkcji wodoru sięgnie 2 GW.

Porozumienie podpisali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych, organizacji branżowych, uczelni, instytutów badawczych, firm prywatnych i spółek Skarbu Państwa.

W ramach porozumienia rząd zobowiązuje się do tworzenia odpowiednich, spójnych ram regulacyjnych. Ma być ono kluczowym instrumentem wykonawczym dla Polskiej Strategii Wodorowej, która

zyskała już akceptację komisji wspólnej rządu i samorządu, co jest ostatnim krokiem przed przedstawieniem dokumentu do akceptacji Radzie Ministrów.

więcej : https://www.bankier.pl/wiadomosc/Porozumienie-sektorowe-dla-wodoru-lokalny-wklad-min-50-proc-do-2030-r-8205632.html