KIM JESTEŚMY

PIME jest organizacją wspierającą i promującą rozwój technologii magazynowania energii, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w magazyny energii w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania energii a w szczególności poprawienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie przewidywalności i sterowalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi źródłami i resztą systemu elektroenergetycznego.


CELE STRATEGICZNE 
Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest wiodącą organizacją reprezentującą interesy podmiotów korzystających z technologii magazynowania energii i elektromobilnosci w Polsce. PIME powołane zostało w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy.

 

STRUKTURA ORGANIZACJI

Zarząd

Komisja rewizyjna

Rada PIME

CZŁONKOSTWO

Korzyści

Dołącz do PIME

Członkowie

Wspierający

Zwyczajni

Założyciele

Honorowi

Partnerzy

.

.

.

.

.

.

.